Ir diréctamente al contenido

Hay más de 200 portales de empleo en la Introduce tu nombre de usuario y contraseña

Trabajo y Empleo Trabajando.com - España

Ficha de la oferta

Professorat per al CFGS en Comerç Internacional dels mòduls: Màrqueting internacional i Comerç digital internacional

- Educación / Formación

Depenent de la direcció del Centre de Formació Professional Fundació UAB impartirà la docència en anglès del mòduls de Màrqueting internacional i Comerç digital internacional de 1r i de 2n curs (6 hores setmanals).
Funcions principals
• Elaborar el 2n i 3r nivell de concreció dels mòduls assignats.
• Elaborar materials teòric-pràctics per impartir la docència.
• Impartir la docència en anglès dels corresponents mòduls durant el curs escolar.
• Avaluar el grup d’alumnes assignat.
• Assistir a les juntes d’avaluació i claustres de professorat durant el curs acadèmic.

Dedicació i contraprestacions
• Contracte laboral a temps parcial per al curs 2018-2019.
• Retribució bruta per hora: 28,24€.
• Lloc de treball: Campus de la UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

Procés de selecció
El procés de selecció consistirà en una preselecció curricular, una entrevista i la presentació dels continguts, resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació d’una unitat formativa.

Profesor(a)/ Investigador(a)
Professorat per al CFGS en Comerç Internacional dels mòduls: Màrqueting internacional i Comerç digital internacional (Enseñanza / Docencia)
1 Vacante(s)

BELLATERRA - Barcelona (Comunidad Autónoma Cataluña)


Requisitos

Experiencia Laboral Al menos 2 años
Estudios mínimos Grado
Requisitos mínimos Requisits
Formació:
? Titulació de llicenciat/grau o equivalent.
? Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (s'acceptaran les sol·licituds dels aspirants que actualment estiguin cursant el màster) / Curs d’Adaptació Pedagògica.
Coneixement d’idiomes:
? Català i castellà: nadiu o equivalent a nivell C2 del MECR.
? Anglès: equivalent a nivell C2 del MECR.
Experiència prèvia:
? Coneixement i experiència professional acreditada d’un mínim de 2 anys en l’àmbit de la formació professional.

Competències personals
• Capacitat de comunicació i habilitats docents.
• Facilitat per treballar en equip.
• Capacitat d’interacció.
• Adaptabilitat i flexibilitat als canvis.
• Pro activitat en el lloc de treball.
• Capacitat d’organització i de planificació.
• Compromís.

Mèrits que també es valoraran:
• Es valorarà el coneixement d’altres llengües.

Sol·licituds
Les sol·licituds s’han d’enviar abans del dia 15 de juny del 2018 adjuntant un Currículum Vitae en format PDF, especificant la referència: Professorat CFGS_MKI-CDI

Idiomas Catalán ( Lectura: Nivel materno / Escritura: Nivel materno / Conversación: Nivel materno )
Español ( Lectura: Nivel materno / Escritura: Nivel materno / Conversación: Nivel materno )
Inglés ( Lectura: Nivel muy avanzado (c2) / Escritura: Nivel muy avanzado (c2) / Conversación: Nivel muy avanzado (c2) )
Software Processador de textos (Usuario)
Fulls de càlcul (Usuario)

Contrato

Tipo de contrato Contrato temporal
Jornada Laboral Mañanas
Salario comentarios (comisiones/incentivos) Retribució bruta per hora: 28,24€.